BLOG

Imprezy CSR – czym są, jakie korzyści przynoszą pracownikom i firmie?

CSR, czyli prowadzenie biznesu w odpowiedzialny sposób, stało się niezbędne do wykreowania pozytywnego i nowoczesnego wizerunku firmy. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza do swojej podstawowej działalności programy z zakresu CSR, które w założeniu mają przynosić korzyści zarówno dla środowiska, regionu, jak i samych pracowników. Co dokładnie kryje się za tym pojęciem? Na czym polegają imprezy CSR i czym różnią się one od zwykłych eventów? O tym dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Korzyści wynikające z organizacji imprez CSR

Z artykułu dowiesz się:

Czym jest CSR?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility), to koncepcja, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii mają uwzględniać potrzeby nie tylko udziałowców, ale i całego społeczeństwa. CSR to pewnego rodzaju filozofia prowadzenia biznesu. Z założenia jest to podejście długofalowe i kompleksowe, którego głównym celem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzebę polepszenia relacji z interesariuszami, klientami, dostawcami czy pracownikami firmy. Są to przede wszystkim działania prospołeczne i proekologiczne prowadzone równorzędnie z misją przewodnią przedsiębiorstwa.

Przez wiele lat termin ten był używany głównie w dużych firmach i korporacjach. Obecnie jest to doskonały sposób rozwiązywania problemów społecznych i integracji pracowników również w przypadku tych mniejszych przedsiębiorstw. Działania CSR w Polsce zyskują na popularności. Według publikowanego corocznie raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważna dla coraz to większej ilości firm.

Jakie imprezy CSR można organizować?

Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w ramach CSR są imprezy firmowe. Lista imprez, które wpisują się w działania CSR, jest długa. Tak naprawdę wszystko zależy od kreatywności i zaangażowania osób odpowiedzialnych za ich organizację. Wpływ na organizację konkretnego wydarzenia ma wiele czynników, do których zaliczyć można m.in. branże, w której działa dana firma, środki finansowe, jakimi dysponuje oraz cele przyświecające konkretnemu przedsięwzięciu. Doskonałym przykładem działań CSR są imprezy integracyjne i wyjazdy motywacyjne, które – oprócz integracji – mają na celu zaangażowanie uczestników w próbę osiągnięcia określonego celu (np. zrobienie czegoś pożytecznego dla potrzebujących, dla środowiska itp.). Pod tego typu imprezy podpina się również tzw. ,,green event”. Kolejnym doskonałym przykładem działań z zakresu CSR są eventy firmowe w plenerze, np. rodzinny piknik z przekąskami, któremu przyświeca określony cel społeczny, np. pomoc dzieciom z domów dziecka, pomoc schroniskom itp.

Podczas organizacji imprezy CSR bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie tematyki oraz programu, a także zapewnienie dodatkowych atrakcji. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto postawić na pomoc profesjonalnej agencji eventowej, która wspomoże nas w planowaniu i organizacji imprezy firmowej nastawionej na CSR.

Niewiele trzeba, aby stworzyć udaną imprezę firmową, która przyczyni się do zwiększenia społecznej odpowiedzialności.

Działania CSR – korzyści dla firmy

Imprezy przygotowanie w duchu CSR mają bardzo długą listę korzyści. Wśród nich możemy wyróżnić profity płynące zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Największą korzyścią dla firm wynikającą z wdrażania CSR jest zwiększenie lojalności konsumentów oraz interesariuszy wobec firmy. Dzięki działaniom CSR przedsiębiorstwo buduje pozytywny wizerunek organizacji, wzmacnia i uwiarygodnia misję firmy, a także zyskuje przewagę konkurencyjną. Działania CSR przyczyniają się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej danej firmy. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy, zwiększa się również jej atrakcyjność na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.

Imprezy CSR – korzyści dla pracowników

Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Przede wszystkim pracownicy mają świadomość, że firma, w której pracują, dba o ważne problemy społeczne. Odnoszą się oni z większym uznaniem do funkcjonowania organizacji, widząc, że jej aktywność skierowana jest na rozwiązywanie istotnych kwestii społecznych. Ponadto pracownicy zyskują szansę na skuteczniejszą integrację, co przekłada się na późniejszą pracę i lepsze wyniki osiągane przez firmę.

Działania CSR pomagają w budowaniu przewagi konkurencyjnej w danej branży. Firma, która daje od siebie więcej, a przy tym dba o dobro otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, uznawana jest za godną zaufania oraz bardziej wartościową.

Oferujemy pomoc przy organizacji imprez CSR
Zadzwoń do nas!
501 044 852